Quy chế hoạt động

 
CÔNG TY VITKIT CORPORATION
——————
Số:  01/2016/QC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2016
 
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT NGHIENCUUXE.COM
 
I. Nguyên tắc chung
Website nghiencuuxe.com – Do công ty Cổ phần Vitkit Corporation làm chủ sở hữu.
   Thành viên trên sàn giao dịch điện tử nghiencuuxe.com là các cá nhân, môi giới, salon/showroom có nhu cầu về mua bán ô tô hoặc liên quan đễn lĩnh vực ô tô, được nghiencuuxe.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử nghiencuuxe.com và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử nghiencuuxe.com cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch điện tử nghiencuuxe.com
- Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử nghiencuuxe.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
- Thông tin đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử nghiencuuxe.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật .

II. Quy định chung
Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:
- Sàn giao dịch thương mại điện tử nghiencuuxe.com là trang web www. nghiencuuxe.com trực thuộc công ty cổ phần Vitkit Corporation . Đây là webstie sàn giao dịch thương mại điện tử, nơi các tổ chức, cá nhân có thể đăng thông tin bán Ô tô, tìm hiểu thông tin thị trường, đăng các thông tin liên hệ nhằm phục vụ mục đích cung cấp thông tin Xe ô tô, người bán, người mua, nơi bán, nơi mua, giá cả do Khách hàng đề ra.
- Khách hàng: là tổ chức/ cá nhân sử dụng trang Website nghiencuuxe.com, bao gồm cả Người dùng và Thành viên có nhu cầu sử dụng website và các dịch vụ được cung cấp bởi website nghiencuuxe.com một cách tự nguyện
- Sản phẩm: là những sản phẩm được giao dịch trên trang Website nghiencuuxe.com.
- Thông tin: là những thông tin được công khai trên trang Website nghiencuuxe.com. Bao gồm thông tin về Sản phẩm, Thông tin cá nhân đăng ký, thông tin về thị trường, sản phẩm được giới thiệu trên các nguồn chính thống khác.
- Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

II. Quy trình giao dịch
- Quy trình giao dịch dành cho người mua: Người mua xe có thể đăng ký làm thành viên của Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com hoặc không. Bằng cách truy cập vào địa chỉ website: nghiencuuxe.com người dùng có thể tìm danh sách các xe mà mình quan tâm . Nếu người dùng có nhu cầu mua sẽ liên hệ trực tiếp với người đăng tin để xem xe và thỏa thuận việc giao dịch giữa 2 bên cụ thể. nghiencuuxe.com sẽ không tham gia và không chịu trách nhiệm liên quan vào quá trình giao dịch giữa người mua và người bán.
- Quy trình dành cho người bán hàng/đăng tin: Người đăng tin bán xe trên nghiencuuxe.com bắt buộc phải đăng ký làm thành viên của nghiencuuxe.com và phải đăng nhập vào hệ thống website - nghiencuuxe.com
+ Quy trình đăng ký thành viên phải nhập các thông tin sau;
 • Tên truy cập: Viết liền không ký tự đặc biệt.
 • Mật khẩu.
 • Tên đầy đủ của bạn
 • Email: Để nhận tin nhắn liên hệ của người bán.
 • Số điện thoại để liên lạc.
 • Địa chỉ
dang ky

+ Đăng nhập: Để đăng nhập vào hệ thống cần nhập tên truy cập và mật khẩu đã đăng ký;
Nếu bạn quên mật khẩu vui lòng nhấn vào Quên mật khẩu. Thông tin mật khẩu của bạn sẽ được gửi vào địa chỉ mail của bạn đã đăng ký.
dang nhap
               
 
+ Sau khi đăng nhập trang cá nhân sẽ có quản lý thông tin, chỉnh sữa hồ sơ và thay đổi mật khẩu, thành viên có thể trực tiếp thay đổi thông tin.
+  Quy trình đăng tin bán xe: Chọn đăng tin bán xe sau đó điền đầy đủ các thông tin vào các trường, nếu tin của bạn có ảnh. Hãy:
 • Click vào chọn ảnh ở máy bạn
 • Click vào gửi ảnh lên server
 • Ảnh đầu tiên là ảnh sẽ hiển thị trên trang chủ. Bạn có thể kéo ảnh để di chuyển vị trí.
Nhấn Đăng tin. Hoàn thành quy trình đăng tin:
thong tin
 
thong tin 2

-  Quy trình giao nhận vận chuyển : là thỏa thuận trực tiếp giữa người mua và người bán, nghiencuuxe.com không tham gia vào quá trình này.
- Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng : Website nghiencuuxe.com không có chức năng lập đơn hàng mua xe . Người mua chỉ tìm thông tin xe trên trang nghiencuuxe.com rồi liên hệ trực tiếp với người bán .
- Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm : Người mua và người bán tự thỏa thuận với nhau.
- Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:
 + Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành viên và Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com, Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, Thành viên và Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com đồng ý rằng Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com sẽ giải quyết theo pháp luật bất kỳ khiếu nại hoặc tranh cãi ngoài Thỏa thuận này hoặc các dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com phù hợp với một trong những phần phụ lục bên dưới hoặc như Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com và Thành viên đồng ý bằng văn bản. Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com khuyến khích Thành viên trước tiên hãy liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com để tìm được giải pháp phù hợp. Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com sẽ xem xét yêu cầu hợp lý để giải quyết tranh chấp thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như trọng tài, thay thế cho kiện tụng.
   + Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com khách hàng liên hệ trực tiếp đường dây nóng 0919 330 109, email: thuydo@car4vn.com.vn, ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. nghiencuuxe.com sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.
    + Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
+  Nghiencuuxe.com không chịu trách nhiệm và liên quan đến giao dịch giữa người mua và người bán .
+ Quy trình xem xét khiếu nại, tranh chấp, về cơ bản sẽ được thực hiện như sau:
   Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của người bán hoặc người mua (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).
    Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết
    Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Sàn Giao Dịch TMĐT nghiencuuxe.com trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại, và đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.

IV. Quy trình thanh toán

Đối với người mua xe : Người mua tự liên hệ với thành viên đăng tin bán xe để tiến hành giao dịch và thanh toán.
Đối với người đăng tin bán xe: Hiện tại nghiencuuxe.com không thu phí thành viên đăng tin.
Trong tương lai nếu có thay đổi về hình thức thanh toán thu phí nghiencuuxe.com sẽ bổ sung vào quy chế này lên website và có thông báo cụ thể đến từng thành viên.

V.Đảm bảo an toàn giao dịch
 • Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:
 • Quản lý thông tin của Người Bán Hàng: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com, Người Bán Hàng phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com đưa vào dữ liệu quản lý.
 • Kiểm soát giao dịch của Người Bán Hàng: Các giao dịch của Người Bán Hàng với Khách hàng là trực tiếp và không qua Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com vì vậy nghiencuuxe.com khuyến cáo Khách hàng cần tìm hiểu và xác thực thông tin của người bán trước khi thực hiện giao dịch
 • Cơ chế gửi khiếu nại về Người Bán Hàng dành cho các Khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về Người Bán Hàng đến Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Sàn giao dịch TMĐT nghiencuuxe.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

VI. ​Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Sàn TMĐT nghiencuuxe.com thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite của Sàn TMĐT nghiencuuxe.com
+  Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Sàn TMĐT nghiencuuxe.com được cung cấp trên website này.
+ Sàn TMĐT nghiencuuxe.com đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà nghiencuuxe.com sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.
 1. Mục đích  thu thập Thông tin cá nhân
Sàn TMĐT nghiencuuxe.com thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:
+ Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Sàn TMĐT nghiencuuxe.com;
+ Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;
+ Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của Khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;
+ Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Sàn TMĐT nghiencuuxe.com;
+ Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng
Những loại thông tin cá nhân mà Sàn TMĐT nghiencuuxe.com thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:
+ Thông tin cá nhân như họ và tên, tên truy cập,
+ Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
+ Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;
Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Sàn TMĐT nghiencuuxe.com không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng. Sàn TMĐT nghiencuuxe.com cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho nghiencuuxe.com về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với nghiencuuxe.com qua các hình thức được công bố trên website.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin
+ Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Nghiencuuxe.com có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba, như các nhà cung cấp các dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
+ Khi cần thiết chúng tôi cso thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…
+ Car4vn.com.vn sẽ đảm bảo rằng các nhân viên tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu chính sách bảo mật này.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập
 Sàn TMĐT Nghiencuuxe.com sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Nghiencuuxe.com trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. Nhưng nghiencuuxe.com sẽ lưu lại số điện thoại đã đăng ký để phục vụ cho điều khoản mỗi số điện thoại chỉ đăng ký duy nhất 1 tài khoản trên nghiencuuxe.com.
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty Cổ phần Vitkit Corporation
Địa chỉ: 270/25 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Tel: (08) 35532106 Fax: (08) 35532106         Email: thuydo@car4vn.com.vn
 
 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 
Người dùng có thể vào trang cá nhân và tự chỉnh sữa thông tin cá nhân của mình
 
tai khoan
 
 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
+ Sàn TMĐT nghiencuuxe.com cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho nghiencuuxe.com trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.Tuy nhiên, Sàn TMĐT nghiencuuxe.com không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của nghiencuuxe.com, Sàn TMĐT nghiencuuxe.com sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.
+ Sàn TMĐT nghiencuuxe.com có thể tiết lộ Thông tin cá nhân từ Khách hàng cho bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của nghiencuuxe.com, khi có thông báo rằng một danh sách hoặc nội dung vi phạm các quyền lợi, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành. nghiencuuxe.com cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho:
+ Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng), giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi bất hợp pháp và vi phạm chính sách của nghiencuuxe.com, và để hướng dẫn các quyết định về sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của bên thứ ba. Các bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ.
+ Cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của nghiencuuxe.com (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ khách hàng). + Bên thứ ba khác mà bạn yêu cầu nghiencuuxe.com gửi thông tin của bạn (hoặc bên mà bạn đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).
+ Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho nghiencuuxe.com, bạn hay bất kỳ người dùng nghiencuuxe.com phải chịu trách nhiệm pháp lý. Các thông tin cá nhân nghiencuuxe.com tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng của bạn và lịch sử ID người dùng, tên, thành phố, quận, số điện thoại, địa chỉ email, khiếu nại gian lận và đấu thầu và danh sách lược sử hoặc bất cứ điều gì khác mà nghiencuuxe.com cho là có liên quan.
+ Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của nghiencuuxe.com tin rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi đó, nghiencuuxe.com có thể tiết lộ tên, địa chỉ, thành phố, quận, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email và tên công ty.
+ Các đơn vị kinh doanh khác mà nghiencuuxe.com kế hoạch sát nhập với hoặc được mua lại bởi một cá thể kinh doanh. (Nếu một sự sát nhập như vậy xảy ra, nghiencuuxe.com sẽ yêu cầu đơn vị sát nhập thực thi Chính sách Bảo mật này đối với thông tin cá nhân của bạn). Nếu thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng trái với Chính sách này, bạn sẽ nhận được thông báo trước. Các Bên Thứ Ba và Các Liên Kết Sàn TMĐT nghiencuuxe.com có thể chuyển thông tin của quý khách cho các công ty khác trong nhóm nghiencuuxe.com có thể chuyển thông tin của quý khách cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách Bảo mật. Nghiencuuxe.com có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của bạn nếu Nghiencuuxe.com bán cả công ty hoặc chỉ một phần. Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, nghiencuuxe.com không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà KHÔNG được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc Nghiencuuxe.com được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật. Website có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác hoặc khung của các trang web khác. Xin lưu ý rằng nghiencuuxe.com không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung của bên thứ ba hay các website khác, hay bất kỳ bên thứ ba nào mà nghiencuuxe.com chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật.

VII. Quản lý thông tin xấu

Quy chế đăng tin

- Là thành viên của nghiencuuxe.com bạn có thể đăng tin bán xe / tin mua xe trên website nghiencuuxe.com
- Để đăng tin trên nghiencuuxe.com bạn cần phải là thành viên và phải đăng nhập vào nghiencuuxe.com
- Người đăng tin phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin đăng của mình trên nghiencuuxe.com
- Các tin đăng nếu vi phạm một trong những tiêu chí sau thì sẽ bị nghiencuuxe.com xóa mà không cần báo trước :
+ Spam tin : Cùng một xe bán (hoặc tin mua xe) nhưng được đăng lặp đi lặp lại nhiều lần (từ 2 lần trở lên) trong cùng một tài khoản hay nhiều tài khoản khác nhau.
+ Tin đăng không đúng nội dung : VD: bán xe Daewoo Matiz nhưng lại chọn đăng tin bán xe tại hãng Toyota…
+ Thông tin không không hợp lý (VD: giá bán bất hợp lý..)
+ Thông tin liên lạc ( trong phần đăng ký tài khoản ) không đúng ( người dùng không thể liên lạc được, hoặc bản thân người có trong thông tin liên lạc không đăng tin )
+ Tin đăng để số điện thoại/email không đúng quy định ( nhập số điện thoại/email vào phần mô tả bán xe)
+ Tin đăng kiểu quảng cáo không cụ thể cho cho 1 chiếc xe nào hoặc đăng bán nhiều xe trong cùng một tin
+ Đăng ảnh xe không đúng ( ảnh tượng trưng hoặc lấy từ 1 website nào khác ), ảnh không liên quan đến xe, trên ảnh có chứa thông tin liên hệ ( điện thoại, email, website ), ảnh có chất lượng quá thấp...

Nghiêm cấm :

+ Không được đăng tải thông tin rao vặt mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm .
+ Không đăng tải thông tin rao vặt trái với đạo đức xã hội Việt Nam.
+ Không đăng tải sex, crack, hack, chính trị, tôn giáo.

Quyền hạn của của Nghiencuuxe.com:

- Nghiencuuxe.com sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao vặt của khách hàng nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin
- Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Nghiencuuxe.com chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
- Nghiencuuxe.com giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.
- Nghiencuuxe.com không giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng, cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về tin đăng.
- Nghiencuuxe.com có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định về đăng tin mà không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
 • Sàn giao dịch thương mại điện tử Nghiencuuxe.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Nghiencuuxe.com, Nghiencuuxe.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.
 • Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
 • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Nghiencuuxe.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT: Hotline: 0939692993 – 0919330109
 • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Nghiencuuxe.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Nghiencuuxe.com
 1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT Nghiencuuxe.com
 • Ban quản lý Nghiencuuxe.com có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên website đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm;
 • Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ rao vặt quảng cáo cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Nghiencuuxe.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;
 • Đơn phương khóa tài khoản của thành viên mà không cần thông báo trước trong trường hợp: thành viên vi phạm quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Nghiencuuxe.com.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.
 
 1. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website Nghiencuuxe.com
 • Lưu giữ thông tin đăng ký của thương nhân hoặc thông tin cá nhân của các cá nhân ngay từ ngày thương nhân hoặc cá nhân đăng ký tham gia giao dịch trên Nghiencuuxe.com và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Nghiencuuxe.com những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo danh sách sau:
a) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
b) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
c) Rượu các loại;
đ) Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ
phận của chúng đã được chế biến;
đ) Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
 • Loại bỏ khỏi Nghiencuuxe.com những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
 • Nghiencuuxe.com yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

X. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch/website Nghiencuuxe.com
 1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch/website TMĐT Nghiencuuxe.com
 • Được miễn phí đăng tin rao vặt
 • Được tạo một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lýcác tin đăng về sản phẩm của mình trên Nghiencuuxe.com.
 • Được hỗ trợ và sử dụng được các tiện ích của Nghiencuuxe.com
 • Được tư vấn mua bán xe miễn phí..
 • Được hưởng các chính sách ưu đãi do car4vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Nghiencuuxe.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Nghiencuuxe.com hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên
 • Đóng góp ý kiến cho Nghiencuuxe.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Nghiencuuxe.com.
 1. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch/website TMĐT Nghiencuuxe.com
 
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về xe, dịch vụ về xe của mình chào bán trên Nghiencuuxe.com
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin mua bán trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này;
 • Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại
 • Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Thông báo kịp thời cho Nghiencuuxe.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời;
 • Đăng tải, cập nhật những thông tin trên website Nghiencuuxe.com đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm  mà thành viên đăng tải;
 • Không sử dụng dịch vụ của Nghiencuuxe.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Nghiencuuxe.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;
 • Không được hành động gây mất uy tín của car4vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của car4vn.
XI. Điều khoản áp dụng
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Nghiencuuxe.com và một hay cách thành viên khác sẽ được giải quyết theo tinh thần hợp tác, thương luợng. Trường hợp hai (các) bên thương lượng không thành, tùy theo tích chất của việc tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra phân xử tại Trung Tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam hoặc Tòa Án có thẩm quyền.
 • Nghiencuuxe.com sẽ không liên quan và chịu trách nhiệm khi xảy tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch giữa người mua và người bán.
 • Quy chế quản lý họat động này có hiệu lực từ ngày 01/02/2015, là ngày đăng tải trên website nghiencuuxe.com
 • Trong trường hợp phải thay đổi nội dung Quy chế để phù hợp với thực tiễn họat động của Sàn Giao dịch TMĐT Nghiencuuxe.com thì Ban Quản Trị sẽ thông báo trên Sàn cho các thành viên biết. Sau thời gian thông báo 05 ngày này, Quy chế mới - đã được sửa đổi - sẽ được áp dụng. Việc các thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế mới được công bố và thực thì đồng nghĩa với việc các thành viên đã đồng ý và chấp nhận với Quy chế mới này.
XII. Điều khoản cam kết Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch/website Nghiencuuxe.com
 • Sàn giao dịch/Website Thương mại điện tử Nghiencuuxe.com.vn
 • Công ty cổ phần Vitkit Corporation
 • Địa chỉ: 270/25 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Tel: (08) 35532106 Fax: (08) 35532106   Email: thuydo@car4vn.com.vn
 
 
ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

 
Ký và đóng dấu
 
 

Tìm kiếm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây